Projekce elektroinstalací

projektováním silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací

image

Zpracováváme projekty

  • Elektroinstalace budov - silnoproud                                  pro stavební povolení i zkreslení skutečného provedení stavby                                                                                          
  • Elektroinstalace budov - slaboproud                                 dokumentace pro stavební povolení i dokumentace pro     provedení stavby, zkreslení skutečného provedení stavby                                                
  • Zabezpečení budov a objektů, elektronické zabezpečovací systémy (EZS)                                             dokumentace pro stavební povolení i dokumentace pro   provedení stavby, zkreslení skutečného provedení stavby                                                        
  • Zabezpečení budov a objektů, Elektrická požární signalizace (EPS)                                                    dokumentace pro stavební povolení i dokumentace pro provedení stavby, zkreslení skutečného provedení stavby 

Součástí každého projektu je

  • výkresová dokumentace (situační schéma, schémata zapojení vnitřních přístrojů atd.)                                          
  • návrh konkrétního technického řešení včetně materiálové rozpisky                                                                                
  • vypracování slepého rozpočtu pro konkrétní technické řešení                                                                                    
  • Veškeré projekty jsou zpracovávány elektronicky                       
  • Tisk v počtu paré dle dohody.