Oprava zemního kabelového vedení

Vyhledání, odkrytí a následná oprava poruchy na kabelovém vedení uloženém v zemi.

Elektroměrový sloupek

Elektroměrový sloupek se zabudovanou zásuvkovou skříní. Sloupek byl zabudován vedle stávající pojistkové skříně. Propojení kabelem CYKY 4x16mm2. Sloupek slouží k připojování trhových stánků.

Renovace rozváděče kiosku

Oprava výstražného blikače

Oprava výstražného blikače pro přechod pro chodce. Zároveň výměna obyčejných žároviček za žárovičky LED.

Instalace, opravy a údržba 
veřejného osvětlení

Renovace starých zvonkových tabel

Připojení pro pojizdnou masnu

Skryté připojení pro pojizdnou masnu nebo stánek.